Statul vinde vechime pentru pensie și în 2018

 Românii au ocazia de a achita retroactiv, până la sfârșitul anului 2018, contribuția la pensii pentru cel mult ultimii cinci ani calendaristici, dacă în acest interval de timp n-au fost asigurați în niciun sistem de pensii. Inițial, plata retroactivă a vechimii în muncă se putea face până la 27 aprilie 2017, însă Guvernul și Parlamentul au prelungit acest termen până la 31 decembrie 2017 și apoi până la sfârșitul anului 2018. Dacă, până la expirarea acestui ultim termen vor exista solicitări numeroase ale cetățenilor pentru o nouă prelungire, s-ar putea ca Executivul sau Parlamentul să dispună o altă prelungire a termenului până la care se poate cumpăra vechime în muncă.

Guvernul și apoi Parlamentul au prelungit atât perioada în care se pot încheia contractele de asigurare cu casele de pensii, cât și termenul final pentru plățile retroactive. Așadar, contractele cu casele de pensii se pot încheia până la 31 decembrie 2018 și tot până la acea dată se pot face și plățile retroactive. Contractul de asigurare se poate încheia cu casa de pensii de la domiciliul/reședința persoanei interesate. De exemplu, dacă persoana interesată locuiește în județul Cluj, se va adresa Casei Județene de Pensii Cluj, pentru plata retroactivă a contribuției la fondul public de pensii.

Potrivit Legii nr. 186, din 2016, poate plăti retroactiv contribuția la pensii orice persoană care încă nu s-a pensionat și care are, în ultimii cinci ani, anteriori datei încheierii contractului de asigurare, perioade neasigurate în niciun sistem de pensii. Perioadele anterioare neasigurate nu includ intervalurile de timp în care persoana interesată era obligată să fie asigurată în sistemul public de pensii. Perioadele pentru care se fac plăți retroactive se vor lua în calcul la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate, a pensiei anticipate parțiale și a pensiei de invaliditate.

Persoanele pensionate nu pot face plăți retroactive. Nicio persoană care are calitatea de pensionar în perioada de aplicare a Legii nr. 186 din 2016 nu are dreptul să încheie un contract de asigurare socială cu casa teritorială de pensii. Actul normativ în discuție a fost adoptat cu scopul de a permite persoanelor care nu au realizat stagiile de cotizare prevăzute de lege (și nu pot, astfel, să beneficieze de o categorie de pensie) să își poată completa acest stagiu. Cei care au trecut de vârsta de pensionare, dar încă lucrează, pot plăti retroactiv contribuția, nefiind pensionari.

De exemplu, o persoană care a atins vârsta standard de pensionare în decembrie 2017 și încă lucrează, poate face plăți pentru perioade anterioare neasigurate de dinainte de decembrie 2017. Contractul de asigurare se poate încheia și de o persoană mandatată (adică de­semnată prin procură specială) de persoana interesată de plata retroactivă a contribuției. În același timp, plata se poate face inclusiv prin virament într-un cont bancar indicat de casa teritorială de pensii.

Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă, reglementată de legislaţia în vigoare pentru fiecare lună din  perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii, în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.

Se consideră bază lunară de calcul cel puțin valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare lună din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale și cel mult valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat” se precizează în Legea 186 din 2016.

Lasă un răspuns