Peste 6 milioane de lei de la Uniunea Europeană, pentru prevenirea abandonului școlar

Turda va beneficia de aproape 1,5 milioane de euro, bani alocați din fonduri europene nerambursabile (Programul Operațional Capital Uman) pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu în comunitățile defavorizate din oraș.

Proiectul ”Calitate, educație și prietenie în școlile din Turda” al cărui contract de finanțare a fost semnat joi, 3 mai, de către primarul Cristian Matei, vizează ”promovarea educației incluzive și implementarea unui sistem de intervenții integrate de învățare formală, non formală și informală, aplicate la nivel antepreșcolar, preșcolar, primar, secundar și de tip A doua șansă” se precizează într-un comunicat transmis de biroul de presă al primăriei.

La implementarea proiectului, pe lângă autoritățile publice turdene, în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, vor participa, în calitate de parteneri asociați, școlile Andrei Șaguna, Avram Iancu, Horea, Cloșca și Crișan, Teodor Murășanu și grădinița Dr. Ioan Rațiu, toate din Turda.

De rezultatele proiectului vor beneficia 60 copii cu vârste de 2-3 ani, 200 copii de vârstă preșcolară, 140 elevi din ciclul primar și 340 elevi din ciclul gimnazial, din școlile enumerate anterior, care provin din medii defavorizate. Din categoria beneficiarilor proiectului vor mai face parte 50 tineri care nu au absolvit învățământul obligatoriu, și cel puțin 260 de părinți sau tutori ai copiilor, respectiv ai elevilor expuși unui grad mare de risc de părăsire timpurie a școlii. Se estimează că la activitățile prevăzute în proiect vor participa cel puțin 500 de persoane defavorizate din Turda. În urma participării active la desfășurarea proiectului, acestea vor conștientiza importanța educației, apreciază inițiatorii proiectului, respectiv Primăria Turda și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi.

 

Emil HĂLĂȘTUAN

Lasă un răspuns