Izolarea termică exterioară a două blocuri din Turda, cu bani din fonduri europene

Autoritățile publice locale s-au mai apropiat cu un pas de semnarea contractului de finanțare a lucrărilor de izolare termică exterioară a două blocuri de locuințe situate în perimetrul centrului istoric al Turzii. Consiliul local a aprobat, în cursul unei ședințe de îndată, desfășurate marți, 12 martie, indicatorii și caracteristicile principale incluse în documentația tehnico-economică a proiectului. 

Lucrările de izolare termică  ce se vor executa în scopul creșterii eficienței energetice a blocurilor din Piața Republicii nr. 43 și de pe strada Libertății nr. 2, vor costa, în total, circa 2,25 milioane de lei, cu TVA inclusă. Din această sumă, 60 la sută reprezintă contribuția Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională  și a bugetului statului român. Bugetul local al Turzii va contribui cu 15 procente din totalul costurilor, iar beneficiarii direcți (persoane fizice) proprietari ai celor 80 de apartamente, câte se află, în total, în cele două blocuri, vor contribui cu 25 la sută din preț la acoperirea costurilor investiției. Persoanele juridice ce desfășoară activități economice sau administrative în spații din cele două blocuri vor achita în întregime partea ce le revine, din valoarea totală a lucrărilor.

În cazul blocului din Piața Republicii nr. 43 costurile ce trebuie achitate de către fiecare dintre proprietarii celor 27 de apartamente se ridică la circa 8800 de lei, la o valoare totală a lucrării de peste 949 de mii de lei. În cazul blocului de pe strada Libertății nr. 2 costurile ce vor trebui suportate de către proprietarii celor  53 de apartamente  se ridică la circa 6 mii de lei, în condițiile în care valoarea totală a lucrării depășește 1,3 milioane de lei. Sumele prezentate sunt orientative. Acestea s-ar putea să fie mai mici, deoarece nu s-a luat în calcul suprafața ce revine de plată persoanelor juridice ce desfășoară activități economice în spații din cele două blocuri. Oricum, costul lucrărilor, pentru un metru pătrat din aria utilă a blocului, se ridică la circa 386 de lei (TVA inclusă), în cazul imobilului din Piața Republicii nr. 43 și la 269 de lei (TVA inclusă), în cazul imobilului din strada Libertății nr. 2.

Proiectul include executarea unor lucrări precum izolarea termică a fațadelor și a planșeului de peste ultimul nivel al clădirii (în cazul blocului din Piața Republicii nr. 43, ce are acoperiș tip șarpantă) respectiv termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă, al blocului de pe strada Libertății nr. 2. De asemenea, se prevede, în cazul ambelor clădiri, instalarea unor panouri solare electrice, pentru reducerea consumurilor de energie din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pe lângă lucrările de bază, ce se vor executa pentru creșterea eficienței energetice a celor două blocuri, proiectul prevede și executarea unor lucrări conexe, precum repararea elementelor de construcție ale fațadelor, care prezintă potențial pericol de desprindere, înlocuirea circuitelor electrice în spațiile de folosință comună ale imobilelor, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție, înlocuirea instalației de distribuție a apei reci din subsolul blocului, repararea trotuarelor protective, pentru eliminarea infiltrărilor de apă în infrastructura blocului, etc.

Proiectul prevede un termen de 8 luni pentru execuția lucrărilor.

După reabilitarea termică a celor două blocuri, consumul specific de energie pentru încălzire va scădea, în medie, de la circa 227, la aproximativ 74 kWh/metru pătrat/an, în timp ce consumul specific de energie va scădea, de la 301, la 147 kWh/metru pătrat/an.

Defalcat pentru cele două blocuri, evoluția celor doi indicatori se prezintă astfel:

Blocul din Piața Republicii nr. 43:

Consumul specific de energie pentru încălzire va scădea, de la aproape 216, la circa 75 kWh/metru pătrat/an.

Consumul specific de energie va scădea, de asemenea, de la 286,5 la 145,7 kWh/metru pătrat/an.

Blocul din strada Libertății nr. 2:

Consumul specific de energie pentru încălzire scade de la 232,4 la circa 73 kWh/metru pătrat/an.

Consumul specific de energie scade de la 308,26 kWh/metru pătrat/an, la 148,17 kWh/metru pătrat/an.

Ambele blocuri fac parte din perimetrul ansamblului urban de secol XVIII-XIX, declarat monument istoric (cod LMI CJ-II-s-B-07797).

 

Emil HĂLĂȘTUAN

Lasă un răspuns