Asociația Partida Romilor Pro-Europa – organizată pe centre regionale

Pe lângă organizațiile locale și cele județene, Asociația Partida Romilor Pro- Europa a mai introdus un prag între sucursalele din teritoriu și conducerea centrală, de la București.

Joi, la Apahida, s-au pus bazele Centrului Regional Cluj al Asociației Partida Romilor Pro Europa (APRPE). La ședința de constituire a noii structuri au participat președinții organizațiilor APRPE din județele Cluj (Mihaly Berci), Sălaj (Otovos Geza), Bistrița (Emil Lăcătuș), Satu Mare (Horvath Ignac), Arad (Gheorghe Covaci) și o delegație a organizației județene Maramureș a APRPE, condusă de către Ștefan Balog. Gazda evenimentului, organizația județeană Cluj a APRPE, prin președintele acesteia, Mihaly Berci, a încredințat conducerea dezbaterilor coordonatorului regional Constantin Dobre, reprezentant al APRPE București.

Pe lângă regionalizarea sucursalelor județene ale APRPE, participanții la reuniunea romilor, de la Apahida, au analizat și rezultatele obținute în cadrul campaniei educaționale ”SOS copiii romi”. Campania, ce face parte din programul de acțiuni și activități al Asociației Partida Romilor Pro-Europa pentru anul 2017 ”răspunde măsurilor prevăzute în strategia Guvernului României, de incluziune a cetățenilor români ce aparțin etniei rome pentru perioada 2015-2020”. Programul campaniei ”SOS copiii romi” prevede desfășurarea unor acțiuni precum sesiunile de informare și consiliere a tinerilor romi care doresc să urmeze studii universitare și postuniversitare, prezentarea documentelor suport pentru eliberarea recomandărilor de apartenență etnică, informarea părinților cu privire la etapele ce trebuie parcurse în vederea înscrierilor copiilor la grădiniță, în anul școlar 2017 – 2018, înscrierea a cât mai multora dintre elevii romi pe locurile special alocate acestei etnii în licee și facultăți, aplicarea unor măsuri pentru prevenirea abandonului școlar, asumarea indentității etnice, păstrarea și promovarea culturii rome și îmbunătățirea șanselor de acces ale romilor pe piața muncii.

Organizatorii acțiunii de la Apahida consideră că ”situația socio-economică a comunităților de romi, care se confruntă cu o serie de probleme majore, cum ar fi accesul scăzut la serviciile publice, discriminarea, segregarea rezidențială și școlară, lipsa locurilor de muncă și lipsa unor informații” ce i-ar putea ajuta pe membrii comunităților de romi să își amelioreze nivelul de trai, impune întărirea sucursalelor locale și județene ale Asociației Partida Romilor Pro-Europa. Un prim-pas în atingerea acestui deziderat îl constituie înființarea centrelor regionale ale APRPE.

Acestea au rolul de a contribui la consolidarea dialogului comunităților rome cu autoritățile locale și de a încheia parteneriate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a romilor. În documentele reuniunii se mai amintesc și alte efecte scontate ale înființării centrelor regionale APRPE, ca de exemplu îmbunătățirea comunicării dintre conducerile regionale și cele centrale ale APRPE, identificarea reală a nevoilor comunităților de romi și acordarea de sprijin, de către centrele regionale sucursalelor locale ale APRPE.

Emil HĂLĂȘTUAN

Lasă un răspuns