Daily Archives: 11/01/2018

La ”Protecția consumatorului” –plouă cu sesizări de sezon

Moda a pătruns și în domeniul protecției consumatorilor. Din bilanțul activității desfășurate în anul 2017 de Asociația pentru Protecția Consumatorilor (APC), din Turda, s-a desprins concluzia că a apărut o ”modă” a sesizărilor. Acestea apar, cu preponderență, dintr-o zonă sau alta, îndeosebi din domeniile prestărilor de servicii, în funcție de anumiți factori.

Președintele  APC Turda, inginerul Ion Chiorean, a exemplificat această concluzie astfel: În momentul în care s-a lucrat la rețelele de apă și de canalizare din oraș, cele mai multe sesizări primite la APC reclamau defecțiuni la sistemele de distribuire a apei potabile. La fel s-a întâmplat, spune Ion Chiorean și cu ocazia schimbării contoarelor clasice cu cele ce permit citirea, de la distanță, a consumului de apă. ”Acțiunea de schimbare a contoarelor a generat un val de plângeri în legătură cu cantitățile de apă facturate, neconforme cu realitatea consumului, generate de citiri defectuoase ale vechilor contoare, în momentul schimbării acestora”.

Indiferent de moda genului de sesizări ce vine la rând, reclamațiile survenite ca urmare a nemulțumirilor clienților, manifestate vizavi de calitatea serviciilor de telefonie, internet și televiziune prin cablu, rămân constante. Acolo, problema de căpătâi o reprezintă ”momelile” acele facilități acordate ”gratuit” din care ”mușcă” mulți clienți care nu știu că acelea îi obligă la respectarea duratei contractelor de minimum doi ani și, dacă renunță înaintea expirării acestora, plătesc furnizorului o mulțime de bani pentru ”gratuitățile” folosite în scopul ademenirii clienților. ”Operatorii, îndeosebi cei de telefonie, internet și televiziune prin cablu, întocmesc contracte-beton. Oamenii nu le citesc și atunci apar surprizele” a dezvăluit Ion Chiorean varianta comercială, din sfera serviciilor, a ”secretului lui Polichinelle”.

În 2017, la APC Turda s-au înregistrat 245 de sesizări. ”Dintre acestea, peste 170, ceea ce înseamnă circa 70 la sută, s-au rezolvat în favoarea clienților” a precizat Ion Chiorean. Președintele APC Turda a remarcat că, dintre toți agenții economici din zonă, vizați de sesizările cetățenilor ”cel mai serios, care a răspuns la timp, tuturor sesizărilor”  a fost, în 2017, Compania de Apă Arieș.

Emil HĂLĂȘTUAN

Nu e nebun cine vrea

Cartea, o introducere în psihanaliza lacaniană, despre teoria și clinica psihozelor, se va lansa în cadrul unui eveniment organizat în acest scop sâmbătă, 13 ianuarie, de la ora 12, la sediul Fundației Colegiul European, din Cluj-Napoca, strada Dimitrie Bolintineanu, nr. 16.

Volumul, publicat de editura ”Școala Ardeleană” din Cluj-Napoca, într-o ediție îngrijită de Virgil Ciomoș și

Radu Țurcanu, a apărut în cadrul colecției Oriens. Cartea, a cărei lansare are loc în cadrul unui eveniment organizat de Forumul Câmpului Lacanian (FCL) din România, Fundația Colegiul European și Editura Școala Ardeleană, cuprinde texte semnate de Bernard Nominé, Colette Soler, Françoise Gorog, Luis Izcovich, Michel Bousseyroux, Radu Țurcanu și Jean-Jacques Gorog, membri ai École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien din Paris (EPFCL), traduse de Cristian Bodea, Virgil Ciomoș, Flaviu Câmpean, Delia Nan, Livia Dioșan și Radu Țurcanu, membri ai FCL-România.
Despre lucrare și colecție vor vorbi psihanalișii Radu Țurcanu (Paris) și Virgil Ciomoș (Cluj-Napoca), membri ai EPFCL.
E.H

Turda: Aplicarea taxei de salubrizare, amânată cu șase luni

Proprietarii de imobile din Turda, persoane fizice și juridice, care nu au contract pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot răsufla liniștiți. Până la 1 iulie nu vor plăti taxa specială de salubrizare, stabilită de Consiliul local Turda. Printr-o hotărâre din luna noiembrie a anului 2017,  a forului deliberativ local, taxa urma să se aplice, de la 1 ianuarie 2018, persoanelor care nu plăteau pentru prestarea serviciului de salubrizare.

Amânarea, cu șase luni, a  aplicării taxei speciale de salubrizare a fost cauzată de operatorul de salubritate din Turda, respectiv de societatea Prival Ecologic Servis, care avea obligația, conform Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale, să identifice persoanele care nu au încheiat contracte de prestare a serviciilor de salubrizare și să înainteze o listă a acestora Serviciului de Taxe și Impozite din Primăria Turda. Dar, conform raportului aferent proiectului de hotărâre prin aprobarea căruia, la ședința extraordinară de marți, 9 ianuarie, Consiliul local a amânat aplicarea taxei speciale de salubrizare, operatorul de salubritate nu a depus listele solicitate, până la sfârșitul lunii octombrie 2017, termenul-limită stabilit prin regulament. Societatea Prival Ecologic Servis nu s-a conformat prevederilor Regulamentului de stabilire și de aplicare a taxei speciale de salubrizare nici după adresa din 7 noiembrie, prin care Serviciul de Impozite și Taxe Locale repeta operatorului de salubritate cererea de depunere a listelor cu persoanele din Turda care nu au contracte de prestare a serviciilor de salubrizare. În schimb, operatorul de salubritate a transmis lista celor 7622 de persoane fizice și juridice din oraș, care au încheiate contracte cu Prival Ecologic Servis, deși, potrivit Legii 101, din 2006 și Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare, adoptat de Consiliul local Turda, trebuia transmisă lista persoanelor ”care refuză să încheie contracte de prestări servicii cu operatorul de salubritate”.

Cum listele nu au ajuns la primărie nici după repetarea solicitării, autoritățile locale s-au aflat în imposibilitate de a aplica taxa specială de salubrizare cu începere de la 1 ianuarie 2018.

În evidențele Direcției Impozite și Taxe Locale din Primăria Turda figurează 26.201 clădiri, iar 18579 de proprietari nu au încheiat contracte cu operatorul de salubritate, deci nu au plătit până acum pentru acest serviciu, care oricum s-a prestat. După refuzul operatorului de salubritate de a se conforma solicitării Direcției de Impozite și Taxe Locale din Primăria Turda, aceasta a luat pe cont propriu acțiunea de întocmire a listelor și, până în 27 decembrie, anul trecut, s-au transmis 1955 de adrese,  în urma cărora s-au încheiat 849 de noi contracte de salubrizare. Cu ocazia discuțiilor purtate cu persoanele care s-au conformat invitațiilor de a veni la Direcția de Impozite și Taxe Locale, pentru clarificarea situației contractelor  de salubrizare, cei doi angajați ai primăriei care s-au ocupat de întocmirea listelor au constatat că oamenii nu au fost invitați de operatorul de salubritate în vederea încheierii de contracte pentru prestarea respectivului serviciu.

Taxa specială de salubrizare, ce se va plăti, cu începere de la 1 iulie, de către persoanele fizice și juridice din Turda, care vor refuza să încheie contract cu operatorul, pentru prestarea respectivelor servicii, are valoarea de 20 de lei, lunar, înmulțită cu numărul persoanelor declarate cu domiciliul la aceeași locuință, sau cu 2,5, acolo unde nu se depune declarație. (în cazul persoanelor fizice, fizice autorizate și asimilate acestora, persoanelor juridice, pentru imobilele cu destinația de locuință, fără contract de salubrizare). Pentru clădirile nelocuite sau locuite temporar, unde nu este înregistrat nici un domiciliu sau reședință, proprietarii acestora vor plăti 20 lei, lunar, pentru o clădire.  Persoanele fizice, cele fizice autorizate și asimilate acestora, respectiv  persoanele juridice, vor plăti, pentru imobilele cu altă destinație decât cea de locuință, fără contract de salubrizare, o taxă specială de salubrizare de:
a) 100 lei, pentru un metru cub de gunoi, lunar, valoare înmulțită cu numărul de metri cub declarați de contribuabil;
b) 100 lei/m.c./lună, înmulţit cu cantitatea estimată de 2,5 m.c /lună, în cazul celor care nu depun declaraţii;
c) 20 lei/lună, în cazul imobilelor cu destinație nerezidenţială (așa cum rezultă din documentele de dobândire), unde nu se desfășoară activitate.

Potrivit tarifelor aflate în vigoare la Turda, o persoană plătește câte 12,53 de lei, lunar, pentru prestarea serviciului de salubrizare, iar o persoană juridică achită câte 57,88 lei, lunar, pentru fiecare metru cub de gunoi. Din 2017, tarifele includ și taxa de mediu, de 80 de lei, pe tona de deșeuri menajere, impusă de Guvern.
Emil HĂLĂȘTUAN